1. Dreptul de a fi informat (gratuit): de operator, când îți colectează datele sau cel târziu la prima comunicare, înainte de a le dezvălui unor terți cu privire la: cine este operatorul, în ce scop prelucrează datele tale, cui le-ar putea dezvălui, dacă ești obligat să îi furnizezi toate datele cerute și care ar fi consecințele în cazul unui refuz, ce drepturi ai și cum ți le poți exercita.

2. Dreptul de acces (o dată pe an în mod gratuit): poți cere operatorului în scris, sub semnătură și dată, să îți comunice dacă îți prelucrează datele, în ce scop, ce date, cui le dezvăluie, de unde au fost colectate, ce mecanisme de prelucrare automata folosește, ce drepturi ai.

3. Dreptul de intervenție (gratuit): poți cere operatorului în scris, sub semnătură și dată, să-ți rectifice datele sau să le actualizeze SAU să blocheze prelucrarea datelor, să le șteargă, să nu le dezvăluie, să le transforme în date anonime în cazul în care le-a prelucrat ilegal SAU să comunice terților cărora a dezvăluit datele tale, orice operațiune pe care i-ai cerut-o (rectificare, actualizare, ștergere etc).

4. Dreptul de opoziție (gratuit): poți cere operatorului în scris, sub semnătură și dată, să nu îți prelucreze datele în scop de marketing direct sau să le dezvăluie unor terți în acest scop.

5. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate individuale: poți cere operatorului să retragă, anuleze, reevalueze o decizie pe care a luat-o exclusiv prin folosirea mijloacelor automate prin care îți evaluează competența profesională, credibilitatea sau comportamentul, în anumite condiții.

6. Dreptul de a face plângere la ANSPDCP (gratuit): poți sesiza orice încălcare a drepturilor tale, legată de prelucrarea datelor personale și poți reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001. În prealabil, trebuie să te adresezi operatorului, cu 15 zile înainte de a scrie ANSPDCP.

7. Dreptul de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal (gratuit): poți verifica dacă un operator a anunțat (“notificat”) ANSPDCP că prelucrează date personale, inclusiv on-line prin accesarea www.dataprotection.ro.

8. Dreptul de a te adresa justiției (gratuit): poți chema în judecatã operatorul care nu ți-a respectat drepturile sau ți-a produs un prejudiciu prin prelucrarea ilegalã a datelor.