Suntem prezenți pe SICAP

Fiecare produs comercializat, precum și serviciile prestate de către MASTER SYSTEM EXPERT sunt disponibile pentru achiziție publica și prin platforma SICAP. Autoritățile contractante care vor demara procesul de achiziție publica prin platforma SICAP vor beneficia de condiții speciale. Trimiteți un email având la începutul subiectului "Oferta SICAP:" la următoarea adresa de mail: seap@mastersystem.ro cu solicitarea dvs. de produse sau servicii. Vom răspunde cu prioritate, înaintând o oferta, iar dacă avem exact ceea ce căutați, vom demara cumpărarea directă prin intermediul SICAP. Pentru facilitarea acestei proceduri, un consultant de vânzări vă va sta la dispoziție

Ce înseamnă SICAP?

Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) este sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa www.e-licitatie.ro, utilizat în scopul efectuării de achiziții publice prin mijloace electronice.
www.e-licitație.ro (incluzând subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului electronic de achiziții publice (SICAP) operat de către Agenția pentru Agenda digitală a României (A.A.D.R.). Utilizarea și funcționarea SICAP se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în materia achizițiilor publice prin licitații electronice și în conformitate cu dispozițiile legale în materia achizițiilor publice.

Obiectivele SICAP

· transparența și eficiența procesului de achiziție care implica fonduri publice
· simplificarea procedurii de participare la licitație a furnizorilor
· proceduri de lucru eficiente și standardizate
· micșorarea cheltuielilor publice prin reducerea prețurilor de achiziție
· furnizarea de informații publice despre procesele de achiziții publice și auditarea procesului de achiziție publica
· asigurarea unui cadru de înaltă securitate și încredere pentru derularea activităților de gestionare a fondurilor publice.

Procedurile de achiziție

Procedurile de achiziție care se regăsesc în cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea europeană în domeniu, SICAP putând fi considerat un sistem compatibil cu cerințele comunității europene și se realizează prin:
· licitații deschise, la care poate participa orice ofertant
· licitații restrânse, caracterizate prin existența etapei preliminare de selecție, care este un proces eliminatoriu

Transparenta

Detaliile legate de achizițiile publice fiind disponibile oricărei persoane care dispune de o conexiune Internet. In secțiunea publica a sistemului sunt disponibile relativ la orice achiziție:
· informații despre organizatorul licitației
· detalii despre modul de organizare
· oferta câștigătoare
· numele ofertantului declarat câștigător

Participanți în sistemul SICAP:

· autorități contractante - entitățile care pot organiza licitații: instituții publice
· ofertanți - agenți economici furnizori de produse și servicii
· autorități de supraveghere și control - instituții care verifica activitatea autorităților contractante
· evaluatori, notari, bănci
· publicul larg
· dezvoltatori agreați